Wat is magnetiseren?

 

Hieronder een verhaal over magnetiseren, dat ik gevonden heb op het internet. Het legt uit wat het magnetiseren inhoudt. Na het lezen van dit verhaal begreep ik zelf in ieder geval wat er gebeurde op het moment dat ikiemand behandelde.

Om op het verhaal vooruit te lopen, moet ik bij behandelingen wel contact maken met het lichaam. Meerdere pogingen om de handen op enkele centimeters van het lichaam te houden liepen op niets uit. Daarbij bleek tevens dat dit ook een vermoeiendere manier van werken is omdat deze houding meer energie kost.

U, als cliënt hoeft zich voor het magnetiseren ook niet te ontkleden, tenzij de behandeling gevolgd wordt door een massage. Lingerie hoeft niet uit, alleen kan het bij de dames noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij massage van de rug, het bandje van de BH los te maken. Sport-BH's zijn in deze dus niet handig.

Uiteraard zal ik hier zo discreet als mogelijk mee omgaan.

 

Leest U nu verder het verhaal over magnetiseren.

Magnetiseren is het overbrengen van energie van de therapeut naar de cliënt. Hierbij kan men 2 vormen van energie overdracht onderscheiden: het geven van de eigen energie door de genezer, en het doorgeven van energie die niet van de magnetiseur zelf is. Het geven van de eigen energie wordt “magnetisch genezen” genoemd, en is volgens de theorie van het magnetiseren iets wat iedereen van nature doet. Als voorbeeld hiervan wordt vaak de troostende moeder genoemd, die de pijn van haar kind wegneemt door met haar hand over de pijnlijke plek te gaan. Bij deze vorm van magnetisch genezen raakt de genezer uiteindelijk vermoeid en loom, aangezien de eigen energie niet onuitputtelijk is. Magnetiseurs werken daarom niet met de eigen energie, maar met de energie rondom hen. Deze vorm van energie overdacht heet gekanaliseerde energie. Bij het magnetiseren door middel van gekanaliseerde energie fungeert de magnetiseur enkel als doorgeefluik. De magnetiseur zet het eigen ego opzij, opdat de energie ongefilterd terecht komt bij de cliënt, zonder tussenkomst van de magnetiseur.

Veel magnetiseurs zijn begonnen als magnetisch genezer door in het privé leven eigen energie te geven aan anderen, alvorens zij bekend raakten met het magnetiseren en gekanaliseerde energie zijn gaan gebruiken. Magnetiseren wordt dan ook vaak gezien als een verdere ontwikkeling van natuurlijke vermogens die bij eenieder aanwezig zijn. Volgens sommige magnetiseurs is het magnetiseren echter een gave die men niet zelf kan ontwikkelen maar die spontaan tot bloei komt. Tenslotte zijn er magnetiseurs die van mening zijn dat de techniek van het magnetiseren in principe door iedereen te leren is, maar dat er talent en aanleg nodig zijn om een echt goede magnetiseur te worden.

De theorie achter het magnetiseren

Als grondlegger van de theorie achter de huidige vorm van magnetiseren kan Franz Anton Mesmer (1734-1815) worden genoemd.

Door middel van handoplegging is de genezer volgens Mesmer in staat eigen energie of kosmische energie aan de cliënt te geven. Hierdoor raakt de energie stroom, het dierlijk magnetisme, weer in balans, waardoor de cliënt geneest van de gezondheidsklachten. Tegenwoordig wordt deze theorie ook wel aangeduid als het Mesmerisme.

Niet alle moderne magnetiseurs zijn op de hoogte van de theorie van het dierlijk magnetisme. Veel magnetiseurs houden er een eigen theorie op na, met invloeden van theorieën uit andere alternatieve geneeswijzen. Zo beschrijven sommigen het magnetiseren als “het geven van liefde in de vorm van energie”. Anderen spreken over “universele energie” of “het goddelijke” in plaats van dierlijk magnetisme, maar de praktijk van het magnetiseren verandert daarbij doorgaans niet.

Magnetiseren in praktijk: de werkwijze van de magnetiseur

Wanneer de cliënt voor het eerst behandeld wordt door een magnetiseur, zal een belangrijk deel van de therapie sessie bestaan uit het verschaffen van informatie over de werkwijze van de magnetiseur en over magnetiseren in het algemeen. Omdat er geen vastomlijnde behandelmethode binnen het magnetiseren bestaat, heeft iedere magnetiseur zijn eigen werkwijze. Wel zijn er enkele facetten van het magnetiseren die bijna iedere magnetiseur hetzelfde uitvoert. Zo wordt de energie die de cliënt ontvangt altijd via de handen van de magnetiseur overgebracht, ook wel handoplegging genoemd. De magnetiseur legt de handen op diverse plaatsen van het lichaam, waaronder het hoofd, de rug, de buik en de benen van de cliënt. Plaatsen waar volgens de magnetiseur meer aandacht nodig is, wegens bijvoorbeeld energie blokkades of pijn, worden langer behandeld. Magnetiseurs ervaren vaak dat zij tijdens het magnetiseren ‘negatieve energie’ opvangen van de cliënt. Om deze energie kwijt te raken, schudden zij die vaak letterlijk van zich af middels een handgebaar.

Naast de homogeniteit binnen de behandelmethoden van magnetiseurs, bestaan er ook verschillen. Zo zijn er magnetiseurs die de cliënt niet aanraken, maar tijdens het magnetiseren altijd de handen in de lucht houden, net boven het lichaam van de cliënt. Ook zijn er magnetiseurs die de cliënt vragen de schoenen en de sokken uit te doen, zodat de cliënt optimaal kan “aarden” of “gronden”. Tenslotte zijn er enkele magnetiseurs die in hun werkwijze sterk afwijken van de gemiddelde magnetiseur. Zo wordt er soms door middel van de eigen adem of zelfs via de ogen gemagnetiseerd, in plaats van met de handen. Zelden komt het voor dat een magnetiseur de cliënt vraagt zich te ontkleden; magnetiseurs zijn het er doorgaans over eens dat dit nergens voor nodig is.

Veel magnetiseurs passen naast het magnetiseren ook een vorm van gesprekstherapie toe. Hoewel hierdoor overlap ontstaat met reguliere vormen van psychotherapie, werken de meeste magnetiseurs ook in dit deel van de therapiesessies intuïtief. De meeste magnetiseurs hebben geen opleiding tot psycholoog genoten.

Ervaringen tijdens het magnetiseren

Sommige cliënten ervaren tijdens het magnetiseren lichamelijke en geestelijke gewaarwordingen. Deze sensaties verschillen per persoon en per magnetiseer sessie, en hebben volgens magnetiseurs vaak een bepaalde oorsprong en betekenis. Enkele mogelijke sensaties zijn:

Warm of koud gevoel – Veel cliënten ervaren tijdens het magnetiseren gevoelens van warmte of kou. De oorzaak hiervan wordt veelal gezocht in de energie die door het lichaam stroomt en het evenwicht hersteld. Warmte, die vaak uit de handen van de magnetiseur wordt gevoeld, zou duiden op ontspanning en opheffing van verkramping en blokkades. Kou wordt gezien als het gevolg van een belemmerde bloedsomloop die voortkomt uit spanning of stress.
Tinteling – Wanneer er bepaalde delen van het lichaam gaan tintelen als gevolg van het magnetiseren, betekent dat volgens vele magnetiseurs dat het magnetiseren bepaalde blokkades heeft opgeheven. Het opnieuw stromen van de energie zorgt voor het tintelende gevoel.
Ontspanning – Tijdens en na het magnetiseren voelt de cliënt zich vaak meer ontspannendan voor het magnetiseren. De magnetiseur beïnvloed door het magnetiseren het energiepeil van de cliënt, waardoor de in het lichaam aanwezige stress en spanning wordt bestreden.
Visualisatie – Een enkele cliënt geeft aan door het magnetiseren bepaalde beelden te zien. Deze visualisaties kunnen variëren van het zien van kleuren, tot het zien van beelden uit het verleden.
Spiertrekkingen – Soms gebeurt het dat spieren van de cliënt samentrekken tijdens het magnetiseren. Ook dit wordt door magnetiseurs meestal gezien als het gevolg van veranderingen in de energiestroom van de cliënt.
Pijn – Hoewel het niet vaak voorkomt, kan volgens magnetiseurs ook pijn een tijdelijk effect van magnetiseren zijn. Dergelijke pijnen zouden het gevolg zijn van het opheffen van energieblokkades en verkrampingen.
Emoties – Magnetiseren maakt soms emoties bij cliënten los. Vergeten of verdrongen emoties komen dan tijdens of na het magnetiseren aan de oppervlakte en kunnen niet meer worden ingehouden. Dit wordt in verband gebracht met het loslaten van emotionele knelpunten en trauma’s.

Kanttekeningen bij magnetiseren

Aan het eind van de 18e eeuw is er naar aanleiding van het dierlijk magnetisme onderzoek gedaan. Onderzocht werd of dat er een niet eerder ontdekte vloeistof of materie was. Conclusie van het onderzoek was dat daar geen bewijs voor was, en dat mogelijke genezingen door het dierlijk magnetisme voortkwamen uit suggestie. Ook in het recente verleden hebben er onderzoeken plaatsgevonden naar paranormale geneeswijzen. Dergelijk onderzoek heeft geen wetenschappelijk bewijs voortgebracht voor het bestaan van magnetische energie of voor de werkzaamheid van het magnetiseren.

Bij welke klachten

Aangezien zowel lichamelijke als geestelijke gezondheidsklachten volgens de theorie van het magnetiseren ontstaan vanuit een energieveld dat uit balans is, wordt magnetiseren toegepast bij een erg breed scala aan klachten. Voorbeelden van psychische klachten die worden behandeld middels magnetiseren zijn: depressie, faalangst, lusteloosheid, stress, agressie, onzekerheid, en slaapproblemen. Magnetiseurs waarbij een vorm van gesprekstherapie deel uitmaakt van de behandeling, bieden soms ook relatietherapie.

Duur van magnetiseren

De therapie duur van magnetiseren is sterk afhankelijk van zowel de klacht van de cliënt als van de behandelende magnetiseur. De meeste magnetiseurs werken met therapie sessies van 3 kwartier tot 1 uur, maar magnetiseer sessies van 2 uur komen ook voor. De hoeveelheid benodigde sessies is moeilijk vast te stellen. Sommige magnetiseurs hanteren een richtlijn van 5 tot 10 sessies. Er zijn echter ook magnetiseurs die mensen met chronische klachten magnetiseren, waarbij de cliënt voor langere tijd in behandeling gaat.