Spelregels

 

Er zijn slechts een paar spelregels. Ze spreken bijna voor zichzelf, maar het blijkt toch nodig dit even aan te geven om wederzijdse duidelijkheid te scheppen.

 

  1. Géén erotiek
  2. Er hoeven niet meer kleren uit dan voor de behandeling noodzakelijk. Lingerie blijft normaal gesproken gewoon aan, alleen bij massage van de rug van de dames moet ik het BH-bandje losmaken, en bij massage van de bil moet de slip natuurlijk even zakken.
  3. Indien er alleen gemagnetiseerd wordt is het vaak niet noodzakelijk enig kledingstuk uit te doen. Wel maak ik tijdens het magnetiseren contact met het lichaam van de cliënt.
  4. Ik mag van de cliënt verwachten dat deze zich aan de normaal gangbare hygiënische regels houdt, en dus gewassen/gedouchet op een afspraak verschijnt, tenzij anders afgesproken.
  5. Ook ik heb me te houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Niets van hetgeen besproken is etc. etc. zal zonder toestemming en medeweten van U als cliënt met derden gedeeld worden.
  6. Klachten over een behandeling graag en indien mogelijk direct melden. Alleen dan kan ik hier op inspelen en reageren.