Rekken, wanneer wel en wanneer niet??

 

Er is veel discussie over voor- en nadelen van rekoefeningen tijdens de warming-up. Wat gebeurt er fysiologisch precies en wanneer is het verstandig om te rekken.

 

Statisch of dynamisch??

 

Spieren zijn zowel dynamisch als statisch te rekken.

Als een sporter bepaalde gewrichten afwisselend strekt en buigt waardoor een spier oprekt en ontspant (ook wel "verend" rekken genoemd) spreekt men van dynamisch rekken.

Als de gewrichtshoeken tijdens het rekken totaal niet veranderen spreekt men van statisch rekken. In dit geval zal de weerstand van de spiergroep langzaam afnemen.

 

Beweeglijkheid

 

Door een spier te rekken zal deze verlengen doordat de spiervezels uit elkaar getrokken worden. Zowel statisch- als dynamisch rekken leidt direct tot een toename van beweeglijkheid.

Zo is bijvoorbeeld de beweeglijkheid na eenmalig 4 tot 6 minuten rekken, een uur lang toegenomen. De mate waarin de beweeglijkheid toeneemt is afhankelijk van het individu en de spiergroep.

Rekken is dus aan te raden als beweeglijkheid een belangrijke factor is voor het leveren van een goede prestatie. Het is overigens waarschijnlijk dat als een atleet stopt met regelmatig rekken, de beweeglijheid in de loop der tijd weer afneemt.

 

Explosieve kracht

 

Uit de literatuur blijkt dat statisch rekken acuut leidt tot krachtsverlies van de spier. De grootte van dit verlies varieert gemiddeld tussen de 2- en 10%. Meestal rekt een atleet korter dan één minuut. Dit betekent dat dit negatieve effect weer snel verdwenen is. (binnen 10 minuten)

Het lijkt er op dat dynamisch rekken gemiddeld genomen geen acuut effect heeft op de maximale kracht. Er is enig bewijs dat dynamisch rekken de prestatie op een korte sprint verbetert terwijl statisch rekken hier juist een negatief effect op heeft.

 

Conclusie

 

Het is niet verstandig om voor een explosieve inspanning statisch te rekken. Dynamisch rekken tijdens een warming-up is te overwegen als bij de prestatie beweeglijkheid een belangrijke rol speelt. Wanneer het primair om de beweeglijkheid gaat, zijn zowel statisch- als dynamisch rekken prima methodes. Om voor een langere periode de rektolerantie toe te laten nemen zal een atleet structureel gemiddeld 3 keer per week moeten rekken. Er is geen duidelijk bewijs dat rekken blessurepreventief werkt.

(Uit:Sportmassage, vakblad voor sport- en wellnessmassage, jaargang 60, nr 2)